Terima kasih kepada semua guru yang aktif dalam program Kitar semula minyak terpakai. Program ini dijalankan sepanjang tahun